khai-thac-hoa-loi-loi-tuc-cua-tai-san-the-chap
khai-thac-hoa-loi-loi-tuc-cua-tai-san-the-chap

Thế chấp tài sản là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Trong đó bên thế chấp đưa giấy tờ liên quan đến tài sản cho bên nhận tài sản. Và vẫn giữ tài sản thế chấp. Vậy khi thế chấp bên thế chấp có được khai thác hoa lợi, lợi tức của tài sản thế chấp không?

Thế chấp tài sản là gì?

Theo Điều 317 Bộ luật dân sự 2015:

Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).

Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

Thế chấp tài sản là việc một bên dùng tài sản của mình để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ nhưng không giao tài sản cho bên kia.

Tài sản thế chấp

Điều 318 Bộ luật dân sự 2015 quy định về tài sản thế chấp như sau:

  1. Trường hợp thế chấp toàn bộ bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ của bất động sản, động sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  2. Trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ gắn với tài sản đó thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  3. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp thì tài sản gắn liền với đất cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  4. Trường hợp tài sản thế chấp được bảo hiểm thì bên nhận thế chấp phải thông báo cho tổ chức bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được dùng để thế chấp. Tổ chức bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm trực tiếp cho bên nhận thế chấp khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Trường hợp bên nhận thế chấp không thông báo cho tổ chức bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được dùng để thế chấp thì tổ chức bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm và bên thế chấp có nghĩa vụ thanh toán cho bên nhận thế chấp.

Hoa lợi, lợi tức là gì?

Theo quy định của Điều 318 Bộ luật dân sự 2015:

Hoa lợi là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại. Ví dụ: Khi cây ra hoa, quả thì hoa, quả là hoa lợi.

Lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản. Ví dụ: Cho thuê xe ô tô vận chuyển hàng hóa với giá 5 triệu đồng/thuê thì 5 triệu đồng là lợi tức.

Bên thế chấp có được khai thác hoa lợi, lợi tức của tài sản thế chấp không?

Theo quy định của Điều 321 Bộ luật dân sự 2015, bên thế chấp có quyền:

Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thỏa thuận.

Đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp.

Như vậy theo quy định trên, bên thế chấp có quyền khai thác và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp.

Trên đây là bài viết của Bình Dương law. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể. Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi chuyên tư vấn luật: dân sự, đất đai, lao động, hôn nhân gia đình,…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây