xu-phat-phap-nhan-thuong-mai
xu-phat-phap-nhan-thuong-mai

Pháp nhân thương mại vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm theo quy định của Bộ luật hình sự. Vậy các biện pháp xử phạt đối với pháp nhân thương mại là gì?

Pháp nhân thương mại là gì?

Điều 75 Bộ luật dân sự 2015 quy định về pháp nhân thương mại như sau:

 1. Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên.
 2. Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.
 3. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân thương mại. Được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Pháp nhân thương mại phạm tội phải chịu trách nhiệm theo quy định của Bộ luật hình sự.

Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Theo quy định tại Điều 76 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017.

Pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm quy định tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 300 và 324 của Bộ luật này.

Các hình phạt đối với pháp nhân thương mại

Phạt tiền

Theo quy định Điều 77 Bộ luật dân sự 2015:

 1. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung đối với pháp nhân thương mại phạm tội.
 2. Mức tiền phạt được quyết định căn cứ vào tính chất. Mức độ nguy hiểm của tội phạm. Và có xét đến tình hình tài chính của pháp nhân thương mại phạm tội. Sự biến động của giá cả nhưng không được thấp hơn 50.000.000 đồng.

Đình chỉ hoạt động có thời hạn

Điều 78 Bộ luật hình sự 2015 quy định về đình chỉ hoạt động pháp nhân thương mại như sau:

 1. Đình chỉ hoạt động có thời hạn là tạm dừng hoạt động của pháp nhân thương mại trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe con người, môi trường hoặc an ninh, trật tự, an toàn xã hội và hậu quả gây ra có khả năng khắc phục trên thực tế.
 2. Thời hạn đình chỉ hoạt động từ 06 tháng đến 03 năm.

Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn

Theo quy định Điều 79 Bộ luật hình sự 2015

 1. Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn là chấm dứt hoạt động của pháp nhân thương mại trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại hoặc có khả năng thực tế gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố môi trường hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và không có khả năng khắc phục hậu quả gây ra.
 2. Pháp nhân thương mại được thành lập chỉ để thực hiện tội phạm thì bị đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ hoạt động.

Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định

Điều 80 Bộ luật hình sự 2015 quy định như sau:

 1. Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định. Được áp dụng khi xét thấy nếu để pháp nhân thương mại bị kết án tiếp tục kinh doanh hoặc hoạt động trong lĩnh vực đó, thì có thể gây nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người hoặc cho xã hội.
 2. Tòa án quyết định lĩnh vực cụ thể bị cấm kinh doanh hoặc cấm hoạt động.
 3. Thời hạn cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định là từ 01 năm đến 03 năm, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

Cấm huy động vốn

Điều 81 Bộ luật hình sự quy định về cấm huy động vốn như sau:

 1. Cấm huy động vốn được áp dụng khi xét thấy nếu để pháp nhân thương mại bị kết án huy động vốn thì có nguy cơ tiếp tục phạm tội.
 2. Các hình thức cấm huy động vốn bao gồm:

a) Cấm vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc các quỹ đầu tư;

b) Cấm phát hành, chào bán chứng khoán;

c) Cấm huy động vốn khách hàng;

d) Cấm liên doanh, liên kết trong và ngoài nước;

đ) Cấm hình thành quỹ tín thác bất động sản.

 1. Tòa án quyết định áp dụng một hoặc một số hình thức cấm huy động vốn quy định tại khoản 2 Điều này.
 2. Thời hạn cấm huy động vốn là từ 01 năm đến 03 năm, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

Trên đây là bài viết của Bình Dương law. Nếu có câu gì hãy liên hệ với Luật sư giỏi của chúng tôi để được tư vấn luật cụ thể.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây