dieu-kien-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien
dieu-kien-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là những ngành nghề đặc thù. Khi kinh doanh những ngành nghề này doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật. Vậy có được kinh daonh nghành nghề kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh.

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Điều 7 Luật đầu tư 2020 quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện như sau:

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV của Luật này.

Điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo các hình thức sau đây:

  • Giấy phép;
  • Giấy chứng nhận;
  • Chứng chỉ;
  • Văn bản xác nhận, chấp thuận;
  • Các yêu cầu khác mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng. Để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Mà không cần phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Có được kinh doanh nghành nghề có điều kiện khi chưa có giấy phép

Theo quy định tại Điều 7 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm. Tuy nhiên việc kinh doanh phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Vì vậy mà Khoản 1 và Khoản 6, Điều 8 Luật Doanh nghiệp quy định. Doanh nghiệp có nghĩa vụ đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh; thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, Điều 16 Luật doanh nghiệp 2020 quy định. Những trường hợp mà doanh nghiệp không được làm. Trong đó có:

 Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh trong quá trình hoạt động.

Như vậy kinh doanh ngành nghề có điều kiện khi chưa đáp ứng đủ các điều kiện là vi phạm điều cấm của luật.

Trên đây là bài viết của Luật sư giỏi về việc đòi nợ công ty đã giải thể. Nếu bạn còn câu hỏi hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể. Hoạt động tư vấn luật của chúng tôi rất đa dạng và phân bố rộng khắp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây