co-the-doi-lai-tien-coc
co-the-doi-lai-tien-coc

Có nhiều trường hợp đặt cọc nhưng bên bán không thực hiện giao kết hợp đồng. Vậy có thể đòi lại tiền cọc không?

Quy định về đặt cọc

Điều 328 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

  1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.
  2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Theo quy định trên, nếu bên bán không thực hiện giao kết hợp đồng thì sẽ phải trả lại tiền cọc và bồi thường cho bên mua. Dù trong nội dung hợp đồng không quy định. Như vậy bên mua hoàn toàn có thể đòi lại tiền cọc nếu bên bán không thực hiện giao kết hợp đồng như đã thỏa thuận.

Các bên giao kết hợp đồng đặt cọc có thể thỏa thuận phạt vi phạm được không?

Điều 418 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thỏa thuận phạt vi phạm như sau:

  1. Phạt vi phạm là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm.
  2. Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.
  3. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về phạt vi phạm. Nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm. Và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm.

Theo như quy định trên, các bên trong hợp đồng đặt cọc có thể quy định về phạt vi phạm. Đây cũng là một chế tài để bảo đảm cho các bên. Vì có nhiều trường hợp vi phạm về hợp đồng đặt cọc làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên. Mức phạt vi phạm sẽ do các bên tự thỏa thuận.

Trên đây là bài viết của Bình Dương law. Nếu bạn có câu hỏi hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn luật cụ thể. Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi với kinh nghiệm chuyên sau và đa dạng lĩnh vực.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây