Dat-trong-cay-lau-nam-co-xay-nha-duoc-khong.
Dat-trong-cay-lau-nam-co-xay-nha-duoc-khong.

Nhiều người dân do không nắm rõ quy định của pháp luật. Nên đã xây nhà trên đất không phải là đất ở. Vậy đất trồng cây lâu năm có được xây nhà không? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Phân loại đất

Theo quy định tại Điều 10 Luật đất đai 2013. Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:

  1. Nhóm đất nông nghiệp
  2. Nhóm đất phi nông nghiệp
  3. Nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng.

Căn cứ xác định loại đất

Theo quy định tại Điều 11 Luật đất đai 2013. Để xác định loại đất căn cứ theo các yếu tố sau:

  1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;
  3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;
  4. Đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì việc xác định loại đất thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Như vậy căn cứ vào mục đích sử dụng đất sẽ phân thành các loại đất khác nhau. Vì vậy mà không thể xây nhà trên đất trồng cây lâu năm. Khoản 3 Điều 12 Luật đất đai cũng có quy định. Không được sử dụng đất không đúng mục đích. Nếu muốn xây nhà trên đất trồng cây lâu năm thì phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở có phải xin phép không

Đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp. Đất ở thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Nên khi muốn xây nhà trên đất trồng cây lâu năm thì phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo quy định tại Điều 57 Luật đất đai 2013. Những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép bao gồm:

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

  • Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp
  • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở

Trên đây là bài viết của Luật sư giỏi. Nếu bạn cần tư vấn thêm về đất đai hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi chuyên tư vấn luật: đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình,…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây