dieu-kien-duoc-boi-thuong-khi-thu-hoi-dat
dieu-kien-duoc-boi-thuong-khi-thu-hoi-dat

Khi nhà nước thu hồi đất phải bồi thường cho người có đất. Thế nhưng có phải trường hợp nào cũng được bồi thường. Để được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất phải đủ điều kiện theo quy định. Vậy điều kiện để được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất là gì?

Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Nguyên tắc bồi thường về đất được quy định tại Điều 74 Luật đất đai 2013 như sau:

  1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất. Nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.
  2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
  3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi

Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với cá nhân, hộ gia đình như sau:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm. Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận). Hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.

Như vậy, để được bồi thường về đất thì cá nhân, hộ gia đình cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm.
  • Có Giấy chứng nhận  quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa được cấp.

Đất không có giấy chứng nhận có được bồi thường

Theo quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật đất đai 2013. Thì đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn được bồi thường. Cụ thể:

Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004. Mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này.

Như vậy đất không có Giấy chứng nhận. Mà sử dụng trước ngày 01/07/2004 trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Thì được bồi thường đối với diện tích đất đang sử dụng và không quá hạn mức giao đất.

Trên đây là bài viết của Bình Dương law. Nếu có câu gì hãy liên hệ với Luật sư giỏi của chúng tôi để được tư vấn luật cụ thể.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây