dieu-kien-tro-thanh-nguoi-giam-ho
dieu-kien-tro-thanh-nguoi-giam-ho

Trong một số trường hợp, cá nhân không thể thực hiện các giao dịch dân sự. Cũng như các hành vi khác. Trong những trường hợp đó cần có người giám hộ. Vậy người giám hộ là gì. Điều kiện để trở thành người giám hộ.

Người giám hộ là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật dân sự 2015, định nghĩa giám hộ như sau:

Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này (sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ).

Giám hộ là việc cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người được giám hộ.

Ai có thể làm người giám hộ

Theo Điều 48 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về người giám hộ như sau:

  1. Cá nhân, pháp nhân có đủ điều kiện quy định tại Bộ luật này được làm người giám hộ.
  2. Trường hợp người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ lựa chọn người giám hộ cho mình thì khi họ ở tình trạng cần được giám hộ, cá nhân, pháp nhân được lựa chọn là người giám hộ nếu người này đồng ý. Việc lựa chọn người giám hộ phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực.
  3. Một cá nhân, pháp nhân có thể giám hộ cho nhiều người.

Cá nhân hoặc pháp nhân có đủ điều kiện đều có thể trở thành người giám hộ.

Điều kiện làm người giám hộ của cá nhân

Theo quy định của Điều 49 Bộ luật dân sự 2015. Cá nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
  • Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.
  • Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác.
  • Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

Điều kiện làm người giám hộ của pháp nhân

Theo quy định của Điều 50 Bộ luật dân sự 2015. Pháp nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ:

  • Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ.
  • Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

Trên đây là bài viết của Luật sư giỏi Bình Dương. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn luật cụ thể.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây