doi-no-doanh-nghiep-giai-the
doi-no-doanh-nghiep-giai-the

Hiện nay , có rất nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng không đòi được công nợ vì công ty đã phá sản. Doanh nghiệp đã phá sản có đòi nợ được không?

Doanh nghiệp giải thể khi nào?

Theo khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về những trường hợp doanh nghiệp có thể tiến hành giải thể, bao gồm:

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân. Của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh. Của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn. Của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu. Theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Doanh nghiệp khi đáp ứng các điều kiện trên thì có thể thực  hiện thủ tục giải thể. Bên cạnh đó khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đã giải thể rồi có đòi được nợ không?

Theo khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020. Doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục giải thể phải nộp một bộ hồ sơ. Trong đó phải có danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán.

Bên cạnh đó khoản 3 Điều 210 Luật doanh nghiệp cũng quy định như sau:

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo. Những người quy định tại khoản 2 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán: quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.”

Việc chưa thanh toán khoản nợ nhưng lại cập nhật vào hồ sơ giải thể là đã thanh toán được coi là hành vị thực hiện hồ sơ giải thể không chính xác. Theo quy định trên, chủ nợ chưa được thanh toán nợ hoàn toàn có quyền đòi nợ từ doanh nghiệp. Cụ thể là các thành viên công ty quy định tại khoản 2 Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020 trong thời hạn 05 năm. Kể từ ngày doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể.

Trên đây là bài viết của Luật sư giỏi về việc đòi nợ công ty đã giải thể. Nếu bạn còn câu hỏi hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể. Hoạt động tư vấn luật của chúng tôi rất đa dạng và phân bố rộng khắp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây