hòa giải tranh chấp đất đai
hòa giải tranh chấp đất đai

Pháp luật luôn tôn trọng thỏa thuận của các bên và khuyến khích giải quyết tranh chấp bằng hòa giải. Đối với đất đai khi có tranh chấp sẽ thực hiện hòa giải tạ ủy ban nhân dân xã. Vậy hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã có phải là điều kiện bắt buộc đối với tranh chấp đất đai không?

Quy định về hòa giải tranh chấp đất đai

Điều 202 Luật đất đai 2013, quy định về  hòa giải tranh chấp đất đai như sau:

  1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.
  2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.
  3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm. Tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. Và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày. Kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 26 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015. Tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai. Tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.

Theo điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự 2015:

  1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:
  2. a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này. Trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này.

Bên cạnh đó, theo điểm c khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết.

Như vậy Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đất. Là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

Tranh chấp đất đai có bắt buộc hòa giải tại ủy ban nhân dân xã

Tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP quy định như sau:

2. Đối với tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất. Mà chưa được hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Nơi có đất tranh chấp theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai năm 2013. Thì được xác định là chưa có đủ điều kiện khởi kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Đối với tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất như: tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất. Tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất. Chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất,… Thì thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện khởi kiện vụ án.”

Như vậy, đối với tranh chấp về quyền sử dụng đất. Thì hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã là điều kiện bắt buộc. Với các tranh chấp khác thì không bắt buộc.

Trên đây là phần bài viết của Luật sư giỏi chúng tôi. Hãy liên hệ với chúng tôi để được Tư vấn luật cụ thể hơn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây