ke-hoach-su-dung-dat-la-gi-can-cu-xac-lap-ke-hoach-su-dung-dat
ke-hoach-su-dung-dat-la-gi-can-cu-xac-lap-ke-hoach-su-dung-dat

Kế hoạch sử dụng đất là một thuật ngữ được sử dụng nhiều trong luật đất đai. Nhưng chúng ta đã thật sự hiểu về kế hoạch sử dụng đất. Vậy kế hoạch sử dụng đất là gì? Căn cứ xác lập kế hoạch sử dụng đất.

Kế hoạch sử dụng đất là gì?

Theo khoản 3 Điều 3 Luật đất đai 2013. Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật đất đai 2013. Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là 05 năm. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm.

Nguyên tắc lập kế hoạch sử dụng đất

Điều 35 Luật đất đai 2013 Luật đất đai quy định về  nguyên tắc lập kế hoạch sử dụng đất như sau:

 1. Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh.
 2. Được lập từ tổng thể đến chi tiết; quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của cấp trên; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù, liên kết của các vùng kinh tế – xã hội; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã.
 3. Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả.
 4. Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu.
 5. Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.
 6. Dân chủ và công khai.
 7. Bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường.
 8. Quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

Khoản 3 Điều 38 Luật đất đai 2013, căn cứ để lập kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia bao gồm:

 • Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia;
 • Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm và hàng năm của cả nước;
 • Nhu cầu sử dụng đất 05 năm của các ngành, lĩnh vực;
 • Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia kỳ trước;
 • Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Khoản 3 Điều 38 Luật đất đai 2013, căn cứ để lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm:

 • Kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp quốc gia; quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;
 • Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm và hàng năm của cấp tỉnh;
 • Nhu cầu sử dụng đất 05 năm của các ngành, lĩnh vực, của cấp tỉnh;
 • Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh kỳ trước;
 • Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Theo khoản 3 Điều 40 Luật Đất đai 2013, các căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm:

 • Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;
 • Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;
 • Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, của cấp huyện, cấp xã;
 • Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
 • Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh

Theo Khoản 3 Điều 41 Luật Đất đai 2013. Việc lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh được dựa trên các căn cứ sau đây:

 • Kế hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh;
 • Nhu cầu sử dụng đất 05 năm quốc phòng, an ninh;
 • Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ trước;
 • Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

Trên đây là bài viết của Bình Dương law. Nếu còn câu hỏi bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể. Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi có kinh nghiệp tư vấn luật chuyên sâu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây