the-chap-so-do-tai-ngan-hang
the-chap-so-do-tai-ngan-hang

Thế chấp là một trong những biện pháp bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ dân sự. Thông thường một tài sản sẽ dùng để bảo đảm cho một nghĩa vụ. Vậy một sổ đỏ có được thế chấp ở nhiều ngân hàng không? Bài viết sau sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi trên.

Một sổ đỏ có được thế chấp ở nhiều ngân hàng

Tại Điều 296 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

 1. Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ. Nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
 2. Trường hợp một tài sản được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ. Thì bên bảo đảm phải thông báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác. Mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản.
 3. Trường hợp phải xử lý tài sản để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn. Thì các nghĩa vụ khác tuy chưa đến hạn đều được coi là đến hạn và tất cả các bên cùng nhận bảo đảm đều được tham gia xử lý tài sản. Bên nhận bảo đảm đã thông báo về việc xử lý tài sản có trách nhiệm xử lý tài sản, nếu các bên cùng nhận bảo đảm không có thỏa thuận khác.

Như vậy, một sổ đỏ có thể thế chấp ở nhiều ngân hàng. Nếu giá trị của sổ đỏ đó lớn hơn tổng giá trị của các nghĩa vụ cần bảo đảm. trừ trường hợp giữa bên thế chấp và ngân hàng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Việc thế chấp một sổ đỏ tại nhiều ngân hàng phải được thông báo cho các ngân hàng biết.

Khi thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng có phải đăng ký biện pháp bảo đảm

Điều 4 Nghị định 102/2017/NĐ-CP quy định:

Các biện pháp bảo đảm sau đây phải đăng ký:

 • Thế chấp quyền sử dụng đất;
 • Thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay;
 • Thế chấp tàu biển.

Như vậy, thế chấp sổ đỏ là một biện pháp bảo đảm phải đăng ký.

Xử lý sổ đỏ thế chấp tại ngân hàng

Đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật.

Nếu thuộc một trong những trường hợp trên ngân hàng sẽ xử lý sổ đỏ được thế chấp.

Phương thức xử lý tài sản thế chấp

Điều 303 Bộ luật dân sự 2015 quy định  phương thức xử lý tài sản thế chấp:

Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có quyền thỏa thuận một trong các phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau đây:

 • Bán đấu giá tài sản;
 • Bên nhận bảo đảm tự bán tài sản;
 • Bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm;
 • Phương thức khác.
 • Theo đó, đến hạn mà không trả được nợ thì phía ngân hàng có quyền phát mại thanh lý sổ đỏ đã thế chấp.

Trước khi phát mại sổ đỏ, bên ngân hàng phải thông báo bằng văn bản trong một thời hạn hợp lý về việc phát mại cho bên thế chấp và các bên cùng nhận thế chấp khác.

Trên đây là bài viết của Luật sư giỏi. Chúng tôi chuyên Tư vấn luật: hôn nhân gia đình, dân sự, đất đai, lao động,…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây