muc phat vi pham hop dong
muc phat vi pham hop dong

Hợp đồng là một hình thức giao dịch phổ biến hiện nay. Sau khi giao kết hợp đồng các bên sẽ xác lập quyền và nghĩa vụ với nhau. Trong quá trình thực hiện hợp đồng có thể sẽ có nhiều vấn đề xảy ra. Sẽ có những vi phạm hợp đồng. Vậy mức phạt đối với vi phạm hợp đồng là bao nhiêu?

Hợp đồng là gì?

Điều 385 Bộ luật dân sự 2015, định nghĩa:

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Hợp đồng là văn bản ghi lại sự thỏa thuận của các bên. Trong đó có quyền lợi và nghĩa vụ của các bên. Khi giao kết hợp đồng các bên sẽ phải có nghĩa vụ với nhau. Phải thực hiện theo đúng nội dung của hợp đồng.

Thỏa thuận phạt vi phạm hợp đồng

Khi một trong các bên không thực hiện đúng theo nội dung của hợp đồng. Hoặc vi phạm nghĩa vụ làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bên còn lại. Thì bên còn lại có thể yêu cầu phạt vi phạm hợp đồng. Cụ thể Điều 418 Bộ luật dân sự 2015, quy định:

  1. Phạt vi phạm là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm.
  2. Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.
  3. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm.

Các bên có thể thỏa thuận về mức phạt vi phạm hợp đồng. Và các trường hợp vi phạm hợp đồng bị phạt. Ngoài ra các bên cũng có thể quy định về mức bồi thường thiệt hại cùng với phạt vi phạm hợp đồng.

Mức phạt vi phạm hợp đồng

Theo như quy định ở trên, thì các bên có thể thỏa thuận về mức phạt vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên mức phạt vi phạm phải phù hợp không được quá cao. Chính vì vậy Điều 301 Luật thương mại 2005 có quy định vể phạt vi phạm hợp đồng như sau:

Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này.

Như vậy mức phạt vi phạm hợp đồng không được vượt quá 8% giá trị hợp đồng.

Thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng

Điều 419 Bộ luật dân sự 2015 quy định, thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng bao gồm:

  1. Thiệt hại được bồi thường do vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều này, Điều 13 và Điều 360 của Bộ luật này.
  2. Người có quyền có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra mình sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại. Người có quyền còn có thể yêu cầu người có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.
  3. Theo yêu cầu của người có quyền, Tòa án có thể buộc người có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người có quyền. Mức bồi thường do Tòa án quyết định căn cứ vào nội dung vụ việc.

Trên đây là bài viết của Bình Dương law. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn. Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi, chuyên tư vấn luật: dân sự, đất đai, thừa kế, lao động, hôn nhân gia đình,…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây