có-duoc-ban-tai-san-cam-co
có-duoc-ban-tai-san-cam-co

Cầm cố tài sản là một biện pháp giúp chúng ta duy trì trong tình hình kinh tế khó khăn. Vậy khi cầm cố, bên nhận cầm cố có được bán tài sản của bên cầm cố không?

Cầm cố tài sản là gì?

Theo quy định tại Điều 309 Bộ luật dân sự 2015.

Cầm cố tài sản là việc một bên ( sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia ( sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ.

Khi cầm cố tài sản bên cầm cố phải đưa tài sản cho bên nhận cầm cố.

Quyền của bên cầm cố

Điều 312 Bộ luật dân sự 2015. Bên cầm cố cá các quyền sau đây:

1, Yêu cầu bên nhận cầm cố chấm dứt việc sử dụng tài sản cầm cố trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 314 của Bộ luật này nếu do sử dụng mà tài sản cầm cố có nguy cơ bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị.

2, Yêu cầu bên nhận càm cố trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ liên quan, nếu có khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt.

3, Yêu cầu bên nhận cầm cố bòi thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản cầm cố.

4, Được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản  cầm cố nếu bên nhận cầm cố đồng ý hoặc theo quy định của luật.

Có được bán tài sản cầm cố

Điều 313 Bộ luật dân sự 2015, quy định nghĩa vụ của bên nhận cầm cố như sau:

1, Bảo quản, gìn giữ tài sản cầm cố. Nếu làm mất, thất lạc hoặc hư hỏng tài sản cầm cố thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố.

2, Không được bán, trao đổi, tặng cho, sử dụng tài sản cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác.

3, Không được cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4, Trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ liên quan, nếu có. Khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt. Hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

Như vậy, mặc dù bên cầm cố đã giao tài sản của mình cho bên nhận cầm cố. Nhưng tài sản đó vẫn thuộc quyền sở hữu của bên cầm cố. Nên bên nhận cầm cố không được bán tài sản cầm cố. Nếu bên nhận cầm cố làm mất hoặc hư hỏng tài sản cầm cố thì phải bồi thường cho bên cầm cố.

Bên nhận cầm cố chỉ có thể cho thuê, cho mượn. Khai thác công dụng tài sản cầm cố nếu bên cầm cố đồng ý. Bên cầm cố có thể yêu cầu dừng việc khai thác tài sản. Nếu nhận thấy việc khai thác làm giảm giá trị tài sản.

Trên đây là bài viết của Bình Dương law. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn. Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi, hoạt động ở nhiều nơi:  Luật sư Thủ Dầu Một Luật sư Thuận An Luật sư Bến Cát

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây