Việc để lại quyền sử dụng đất cho con cái đã trở nên phổ biến. Thế nhưng có những trường họp khi người để lại quyền sử dụng đất mất đi nhưng vẫn chưa trả tiền sử dụng đất. Vậy trong trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất đang nợ tiền sử dụng đất thì giải quyết thế nào? Bài viết hôm nay của Luật sư giỏi sẽ giải đáp vấn đề trên.

Quy định về tiền sử dụng đất

Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước. Khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

thua ke quyen su dung dat chua nop tien su dung dat - Nhận thừa kế quyền sử dụng đất đang nợ tiền sử dụng đất?

Quy định về ghi nợ tiền sử dụng đất

Theo Điều 12 Thông tư 76/2014 quy định: hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất. Được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư. Mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp.

Người sử dụng đất có thể ghi nợ số tiền sử dụng đất cần phải nộp. Và phải hoàn trả số tiền sợ trong một khoảng thời gian nhất định. Trong trường hợp người sử dụng đất chưa hoàn thành nghĩa vụ về tiền sử dụng đất. Thì người nhận thừa kế có phải nộp khoản tiền này không?

Cũng tại Điều 12 Thông tư 76/2014, có quy định: Trường hợp khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà người để lại di sản thừa kế chưa trả nợ tiền sử dụng đất. Thì người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Như vậy khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất đang nợ tiền sử dụng đất. Thì người nhận thừa kế có trách nhiệm hoàn thành số tiền số tiền sử dụng đất còn nợ.

Thủ tục nộp tiền sử dụng đất

Trường hợp xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất:

Căn cứ hồ sơ địa chính, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan thuế căn cứ vào các yếu tố sau để để xác định tiền sử dụng đất phải nộp:

Bảng giá đất

Hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định

Và diện tích đất tính thu tiền sử dụng đất

Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định tiền sử dụng đất phải nộp. Thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường để bổ sung hồ sơ.

Sau khi nhận được thông báo nộp thuế, người sử dụng đất đến cơ quan thuế để nộp tiền.

thua ke quyen su dung dat - Nhận thừa kế quyền sử dụng đất đang nợ tiền sử dụng đất?

Trường hợp xác định theo các phương pháp thu nhập, thặng dư, chiết trừ, so sánh

Căn cứ hồ sơ địa chính do cơ quan tài nguyên và môi trường chuyển đến. Và bảng giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thuế xác định và thông báo tiền sử dụng đất phải nộp cho hộ gia đình, cá nhân.

Sau khi nhận được thông báo nộp thuế, người sử dụng đất đến cơ quan thuế để nộp tiền.

Nếu bạn đang cần Tư vấn luật về đất đai ở Bình Dương, hãy liên hệ với Luật sư giỏi của chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây