thue-le-phi-khi-lam-so-do
thue-le-phi-khi-lam-so-do

Khi hộ gia đình, cá nhân muốn được công nhận quyền sử dụng đất sẽ phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( hay còn gọi là sổ đỏ). Tuy nhiên có một vấn đề mà nhiều người đặt ra. Khi được cấp sổ đỏ phải nộp những loại thuế và lệ phí nào? Hôm nay, Luật sư giỏi sẽ giải đáp vấn đề trên.

Khái quát chung

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Khoản 3 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 63 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Những loại thuế và lệ phí phải nộp khi được cấp sổ đỏ bao gồm: Tiền sử dụng đất; tiền thuê đất; các loại thuế có liên quan đến đất đai và lệ phí trước bạ.

Tiền sử dụng đất

Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước. Khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Theo Điều 3 Nghị định 45/2014/ NĐ-CP, tiền sử dụng đất được tính dựa trên các căn cứ sau:

  • Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất.
  • Mục đích sử dụng đất.
  • Giá đất tính thu tiền sử dụng đất: Giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

Đối với mỗi hộ gia đình, cá nhân sẽ có mức thu tiền sử dụng đất khác nhau theo quy định của pháp luật.

Lệ phí trước bạ

Căn cứ Nghị định 10/2022/NĐ-CP. Lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận được quy định như sau:

Lệ phí trước bạ=(Giá 1m2 đất tại Bảng giá đất x Diện tích)x0.5%

+ Giá 1m2 đất để tính lệ phí trước bạ là. Giá đất tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

+ Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ. Là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Văn phòng đăng ký đất đai xác định và cung cấp cho cơ quan thuế.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận do HĐND cấp tỉnh quyết định. Nên mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận sẽ có sự khác nhau giữa từng tỉnh thành.

Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận

Điểm i khoản 1 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định:

“Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ. Các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật”

Theo đó, phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận là khoản phí do HĐND cấp tỉnh quy định. Mặc dù vậy chỉ có một vài tỉnh thành thu khoản phí này.

Trên đây là bài viết của Luật sư giỏi về một số loại thuế và lệ phí phải nộp khi được cấp sổ đỏ. Các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được Tư vấn luật rõ hơn.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây