nhung-truong-hop-dinh-chi-vu-an-hinh-su
nhung-truong-hop-dinh-chi-vu-an-hinh-su

Trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Sẽ có những tình tiết phát sinh. Làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án. Trong những trường hợp đó cơ quan có thẩm quyền sẽ đình chỉ giải quyết vụ án hình sự. Vậy những trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án hình sự bao gồm những trường hợp nào.

Đình chỉ vụ án hình sự trong giai đoạn điều tra

Theo quy định tại khoản 1 Điều 230 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra khi thuộc một trong các trường hợp:

 • Có một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 và Điều 157 của Bộ luật này hoặc có căn cứ quy định tại Điều 16 hoặc Điều 29 hoặc khoản 2 Điều 91 của Bộ luật hình sự. Cụ thể:
 • Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu
 • Không có sự việc phạm tội;
 • Hành vi không cấu thành tội phạm;
 • Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự;
 • Người mà hành vi phạm tội của họ đã có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án có hiệu lực pháp luật;
 • Đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Tội phạm đã được đại xá;
 • Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác;
 • Tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự mà bị hại hoặc người đại diện của bị hại không yêu cầu khởi tố.
 •  Đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm.

Đình chỉ vụ án hình sự trong giai đoạn truy tố

Theo quy định tại Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự 2015:

Viện kiểm sát quyết định không truy tố và ra quyết định đình chỉ vụ án khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 và Điều 157 của Bộ luật này hoặc có căn cứ quy định tại Điều 16 hoặc Điều 29 hoặc khoản 2 Điều 91 của Bộ luật hình sự.

Trường hợp vụ án có nhiều bị can mà căn cứ đình chỉ vụ án không liên quan đến tất cả các bị can thì quyết định đình chỉ vụ án đối với từng bị can.

Đình chỉ vụ án hình sự trong giai đoạn xét xử

Theo quy định tại khoản 1 Điều 282 Bộ luật tố tụng hình sự 2015:

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ra quyết định đình chỉ vụ án khi thuộc một trong các trường hợp:

 • Có một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 hoặc các điểm 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 157 của Bộ luật này;
 • Viện kiểm sát rút toàn bộ quyết định truy tố trước khi mở phiên tòa.
 • Trường hợp vụ án có nhiều bị can, bị cáo mà căn cứ để đình chỉ vụ án không liên quan đến tất cả bị can, bị cáo thì có thể đình chỉ vụ án đối với từng bị can, bị cáo.

Trên đây là bài viết của Bình Dương law. Nếu có câu gì hãy liên hệ với Luật sư giỏi của chúng tôi để được tư vấn luật cụ thể.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây