Trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Sẽ có những tình tiết phát sinh. Làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án. Trong những trường hợp đó cơ quan có thẩm quyền sẽ đình chỉ giải quyết vụ án hình sự. Vậy những trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án...
Khi nhà nước thu hồi đất phải bồi thường cho người có đất. Thế nhưng có phải trường hợp nào cũng được bồi thường. Để được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất phải đủ điều kiện theo quy định. Vậy điều kiện để được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất...
Giao đất không đúng thẩm quyền là tình trạng rất phổ biến trong lĩnh vực đất đai. Mặc dù pháp luật đã quy định về thẩm quyền giao đất. Nhưng vẫn không tránh khỏi sai sót trong quá trình thực hiện. Thế nhưng đối với người dân không am hiểu về pháp luật không...
Người yêu cầu tòa án bảo vệ quyền lợi cho mình. Phải cung cấp các chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình. Chứng cứ phải được thu thập từ nguồn chứng cứ. Vậy nguồn chứng cứ là gì? Các xác định nguồn chứng cứ. Nguồn chứng cứ là gì? Điều 94 Bộ...
Một trong những điều quan trọng khi thành lập công ty là chọn trụ sở. Trụ sở của công ty phải tuân thủ quy định của pháp luật. Không phải mọi địa điểm đều được đặt trụ sở của công ty. Vậy đặt trụ sở công ty ở nhà chung cư có được không. Một...