Kế hoạch sử dụng đất là một thuật ngữ được sử dụng nhiều trong luật đất đai. Nhưng chúng ta đã thật sự hiểu về kế hoạch sử dụng đất. Vậy kế hoạch sử dụng đất là gì? Căn cứ xác lập kế hoạch sử dụng đất. Kế hoạch sử dụng đất là gì? Theo...
Chúng ta thường nhắc đến đất vườn gắn liền với nhà ở. Là nơi trồng cây và chăn nuôi của gia đình. Vậy cụ thể đất vườn là gì? Điều kiện để chuyển đổi đất vườn thành đất ở như thế nào. Đất vườn là gì? Hiện nay, chưa có định nghĩa cụ thể về...
Khi bạn muốn thực hiện thủ tục tách thửa đất. Thì bạn phải đủ điều kiện tách thửa đất. Vậy điều kiện để tách thửa đất là gì. Nguyên tắc sử dụng đất Tại Điều 6 Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc sử dụng đất như sau:Đúng quy hoạch, kế hoạch sử...
Một trong những hình thức để giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật là trọng tài thương mại. Đây là hình thức chưa phổ biến đối với người dân Việt Nam. Vì vậy mà chúng ta chưa hiểu rõ về trọng tài thương mại. Vậy quy định của pháp luật về...
Đại dịch covid 19 là sự kiện ảnh hưởng toàn thế giới. Gây ra nhiều tổn thất cho chúng ta. Vậy đại dịch covid 19 có phải là sự kiện bất khả kháng. Sự kiện bất khả kháng là gì? Khoản 1 Điều 156 Bộ luật dân sự 2015, quy định: Sự kiện bất khả kháng...