quy-dinh-ve-trong-tai-thuong-mai
quy-dinh-ve-trong-tai-thuong-mai

Một trong những hình thức để giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật là trọng tài thương mại. Đây là hình thức chưa phổ biến đối với người dân Việt Nam. Vì vậy mà chúng ta chưa hiểu rõ về trọng tài thương mại. Vậy quy định của pháp luật về trọng tài thương mại như thế nào?

Trọng tài thương mại là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật trọng tài thương mại 2010.

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định của Luật này.

Nguyên tắc giải quyết tại trọng tài thương mại

Điều 4 Luật trọng tài thương mại 2010, quy định về nguyên tắc giải quyết tại trọng tài thương mại như sau:

 1. Trọng tài viên phải tôn trọng thoả thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội.
 2. Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của pháp luật.
 3. Các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
 4. Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 5. Phán quyết trọng tài là chung thẩm.

Điều kiện để giải quyết tại trọng tài thương mại

Điều 5 Luật trọng tài thương mại 2010, quy định điều kiện để giải quyết tại trọng tài thương mại như sau:

 1. Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
 2. Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 3. Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Địa điểm giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Điều 11 Luật trọng tài thương mại 2010, quy định về địa điểm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại như sau:

 1. Các bên có quyền thoả thuận địa điểm giải quyết tranh chấp; trường hợp không có thoả thuận thì Hội đồng trọng tài quyết định. Địa điểm giải quyết tranh chấp có thể ở trong lãnh thổ Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam.
 2. Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, Hội đồng trọng tài có thể tiến hành phiên họp tại địa điểm được xem là thích hợp cho việc trao đổi ý kiến giữa các thành viên của Hội đồng trọng tài, việc lấy lời khai của người làm chứng, tham vấn ý kiến các chuyên gia hoặc tiến hành việc giám định hàng hoá, tài sản hoặc tài liệu khác.

Luật áp dụng giải quyết tranh chấp tại trọng tài thương mại

Theo quy định tại Điều 14 Luật trọng tài thương mại 2010, quy định như sau:

 1. Đối với tranh chấp không có yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật Việt Nam để giải quyết tranh chấp.
 2. Đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật do các bên lựa chọn; nếu các bên không có thỏa thuận về luật áp dụng thì Hội đồng trọng tài quyết định áp dụng pháp luật mà Hội đồng trọng tài cho là phù hợp nhất.
 3. Trường hợp pháp luật Việt Nam, pháp luật do các bên lựa chọn không có quy định cụ thể liên quan đến nội dung tranh chấp thì Hội đồng trọng tài được áp dụng tập quán quốc tế để giải quyết tranh chấp nếu việc áp dụng hoặc hậu quả của việc áp dụng đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Trên đây là bài viết của Bình Dương law, về quy định về trọng tài thương mại. Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể. Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi, kinh nghiệm tư vấn luật chuyên sâu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây