giao-khong-dung-tham-quyen
giao-khong-dung-tham-quyen

Giao đất không đúng thẩm quyền là tình trạng rất phổ biến trong lĩnh vực đất đai. Mặc dù pháp luật đã quy định về thẩm quyền giao đất. Nhưng vẫn không tránh khỏi sai sót trong quá trình thực hiện. Thế nhưng đối với người dân không am hiểu về pháp luật không hiểu rõ về quy định này. Vậy thế nào là giao đất không đúng thẩm quyền. Bài viết sau sẽ giải đáp thắc mắc trên.

Quy định về thẩm quyền giao đất

Điều 59 Luật đất đai 2013,quy đinh về thẩm quyền giao đất như sau:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất trong các trường hợp sau đây:

  • Giao đất đối với tổ chức;
  • Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;
  • Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất trong các trường hợp sau đây:

  • Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;
  • Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

Thế nào là giao đất không đúng thẩm quyền?

Theo Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, giao đất không đúng thẩm quyền là:

Các trường hợp người đứng đầu điểm dân cư giao đất hoặc UBND cấp xã giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ;

Tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên, xã viên để sử dụng làm nhà ở và các mục đích khác.

Quy định về giao đất không đúng thẩm quyền

Căn cứ theo Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Giao đất không đúng thẩm quyền được quy định như sau:

Giao không đúng thẩm quyền  trước ngày 15 tháng 10 năm 1993

Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền. Đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch. Thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã được giao theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.

Giao không đúng thẩm quyền  từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014

Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này.

Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở hoặc công trình xây dựng khác thì diện tích còn lại không có nhà ở, công trình xây dựng được xác định là đất nông nghiệp theo hiện trạng đang sử dụng, nếu người sử dụng đất đề nghị được chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Những người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định trên phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, đất đó không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch nhưng tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận có nhà ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Trên đây là bài viết của Bình Dương law. Nếu có câu gì hãy liên hệ với Luật sư giỏi của chúng tôi để được tư vấn luật cụ thể.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây