thoi-han-su-dung-dat-trong-cay-lau-nam
thoi-han-su-dung-dat-trong-cay-lau-nam

Đất trồng cây lâu năm là một loại đất rất nhiều hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Đối với loại đất này pháp luật có quy định về thời hạn sử dụng. Thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm là bao lâu. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Khái niệm về đất trồng cây lâu năm

Đất trồng cây lâu năm là đất sử dụng vào mục đích trồng các loại cây được trồng một lần, sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều năm.

Theo khoản 1 Điều 10 Luật đất đai 2013 thì đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 126 Luật đất đai 2013 quy định:

Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất.

Như vậy thời hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân sử dụng đất nông nghiệp trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 50 năm.

Đối với hộ gia đình cá nhân thuê đất nông nghiệp là không quá 50 năm.

Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định.

Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm

Theo khoản 2 Điều 129 Luật đất đai 2013 với hạn mức giao đất trồng cây lâu năm như sau:

– Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 10 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng;

– Không quá 30 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

– Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức đất trồng cây lâu năm không quá 05 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 25 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

Thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất trồng cây lâu năm

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất trồng cây lâu năm với hộ gia đình, cá nhân. Được thực hiện theo quy định tại Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất.  Khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 Luật Đất đai 2013 mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Thủ tục thực hiện

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

UBND cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ. Xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp. Mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ. Xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất. Theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 Luật Đất đai 2013 vào Giấy chứng nhận đã cấp;

Bước 3: Nhận kết quả

Chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trên đây là bài viết của Luật sư giỏi. Nếu bạn cần tư vấn thêm hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi hoạt động ở nhiều nơi. Luật sư Thủ Dầu Một Luật sư Bến Cát Luật sư Thuận An

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây