thong-tin-tren-so-do-bi-sai
thong-tin-tren-so-do-bi-sai

Trong quá trình cấp Sổ đỏ có thể sẽ xảy ra. Có nhiều trường hợp thông tin trong Giấy chứng nhận bị sai. Đối với những trường đó phải làm thế nào?

Thông tin trong sổ đỏ bị sai thì phải làm gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2013: Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót.

Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn điều này, quy định cụ thể như sau:

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện sai sót

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót. Thì thông báo cho người sử dụng đất biết. Và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

  • Kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;
  • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Sổ đỏ đã cấp có sai sót. Đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Thủ tục đính chính sổ đỏ

Hồ sơ:

  • Đơn đề nghị đính chính sổ đỏ
  • Bản gốc sổ đỏ đã cấp

Trường hợp do lỗi của cơ quan cấp Sổ thì chỉ cần nộp bản gốc Sổ đỏ đã cấp và yêu cầu cơ quan đó sửa lại thông tin.

Trình tự thực hiện

Theo Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận được thực hiện như sau:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai

Bước 2: Xử lý đơn

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;

Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Sổ đỏ đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 3: Nhận kết quả

Thời gian đính chính

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Khi có Giấy chứng nhận phải trả cho người sử dụng đất trong thời hạn 03 ngày.

Trên đây là bài viết của Bình Dương law. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể. Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi, chuyên tư vấn luật: đất đai, dân sự, hôn nhân gia đình, lao động,…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây