to-chuc-co-duoc-huong-di-san-thua-ke
to-chuc-co-duoc-huong-di-san-thua-ke

Thừa kế là việc người mất để lại di sản thừa kế cho người còn sống. Cá nhân được hưởng phần di sản theo quy định của pháp luật. Thế nhưng người mất muốn để lại di sản thừa kế cho tổ chức có được không? Tổ chức có được hưởng di sản thừa kế?

Di sản thừa kế là gì?

Theo Điều 612 Bộ luật dân sự 2015: Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Pháp nhân là gì?

Là một tổ chức (một chủ thể pháp luật) có tư cách pháp lý độc lập, có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội… theo quy định của pháp luật. Nếu một tổ chức có “tư cách pháp nhân” thì tổ chức đó có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một pháp nhân mà luật đã quy định.

Điều kiện của pháp nhân

Theo điều 74 Bộ luật Dân sự 2015, một tổ chức được công nhận là có tư cách pháp nhân khi có đủ 4 điều kiện sau đây:

Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan.

Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này.

Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Quyền thừa kế

Theo Điều 609 Bộ luật dân sự 2015: Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.

Tổ chức có được hưởng di sản thừa kế không?

Điều 613 Bộ luật dân sự 2015 quy định về người thừa kế như sau:

Người thừa kế là cá nhân. Phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế. Nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân. Thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Như vậy theo quy định trên, tổ chức vẫn được hưởng di sản thừa kế.

Điều kiện để tổ chức được hưởng di sản thừa kế

Theo quy định về thừa kế thì tổ chức vẫn được hưởng di sản thừa kế.

Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Như vật, để tổ chức được hưởng di sản thừa kế phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trên đây là bài viết của Bình Dương law. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn. Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi chuyên tư vấn luật: dân sự, đất đai, lao động, hôn nhân gia đình,…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây