nguoi-lao-dong-don-phuong-cham-dut-hop-dong-lao-dong

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Khi tham gia làm việc người lao động và người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động. Trong quá trình...

NHẬT KÝ LUẬT SƯ