Khi một người mất đi, phần tài sản mà họ để lại sẽ được chia như thế nào? Ai là người có quyền hưởng tài sản của người mất để lại? Nếu vợ không có tên trong chúc của chồng thì có được hưởng di sản thừa kế không? Bài viết dưới đây của Luật sư giỏi sẽ giải đáp thắc mắc này.

Di chúc là gì?

Khái niệm

Để biết vợ không có tên trong di chúc của chồng có được hưởng di sản thừa kế không? Trước hết chúng ta phải hiểu như thế nào là di chúc.

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Điều kiện để di chúc có hiệu lực:

Theo quy định tại Điều 630 của Bộ luật dân sự 2015, để di chúc hợp pháp phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:
 2. a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
 3. b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
 4. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
 5. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ. Phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
 6. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực. Chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.
 7. Di chúc miệng được coi là hợp pháp. Nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng. Và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng. Người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc. Kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng. Thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Những trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Theo quy định của Bộ luật dân sự, người lập di chúc có quyền:

 • Chỉ định người thừa kế
 • Truất quyền hưởng di sản của người thừa kế
 • Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“ Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

 • Con chưa thành niên, cha,mẹ,vợ, chồng;
 • Con thành niên mà không có khả năng lao động.”

Như vậy, đối với hai trường hợp trên dù không có tên trong di chúc thì họ vẫn được hưởng di sản của người lập di chúc để lại.

Như vậy, vợ không có tên trong di chúc của chồng vẫn được hưởng di sản thừa kế.

Mức hưởng di sản khi vợ không có tên trong di chúc của chồng

Theo quy định tại Điều 644 của Bộ luật tố tụng dân sự:

Người không có tên trong di chúc. Được hưởng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật. Trường hợp người để lại di chúc cho họ hưởng ít hơn hai phần ba suất thừa kế. Thì những người này vẫn được hưởng đủ hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật.

Trên đây là một số vấn đề pháp lý về việc chia thừa kế không theo nội dung di chúc của chúng tôi. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được Tư vấn luật rõ hơn về vấn đề chia di sản thừa kế.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây